Ajankohtaista

Green Data Future Solutions -hanke on päättynyt 31.5.2023!

Sivuille vielä päivittyy lähiaikoina loput hankkeen tulokset ja koosteet hankeajan aikaansaannoksista, joten pidä sivujamme silmällä!

 

Kiitokset kaikille yhteistyötahoille jotka ovat olleet osallisena hankkeemme toiminnassa!

~Terveisin Green Data Future Solutions hankeväki

GREEN DATA FUTURE SOLUTIONS

Bio- ja kiertotalouden vahvuusalan hanke lisää kestävän kehityksen toimintojen läpinäkyvyyttä ja datan visualisoinnilla konkretisoidaan yritysten vähentämää ympäristökuormitusta.

Hankkeen toteutusaika on 01.08.2020 – 31.05.2023. Toteuttajana Savonia-ammattikorkeakoulu.

Data-analytiikka toimii suuressa roolissa uusissa kestävän kehityksen innovaatioissa ja se on noussut läpileikkaavaksi teemaksi useiden eri yritysten ja julkisten organisaatioiden tuote- ja palvelukehityksessä. Green Data Future Solutions -hankkeen tavoitteena on luoda datan visualisoinnista uutta kilpailuetua alueen toimijoille, sekä edesauttaa suurien julkisten toimijoiden ja pk-sektorin dataliiketoiminnan yritysten keskinäistä verkostoitumista.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaisten pk-yrityksien mahdollisuuksia hyödyntää eri lähteistä saatavaa dataa omassa liiketoiminnassaan ja nostaa yritysten digitaalisuuden tasoa edesauttaen korona-ajan liiketoiminnan kehittämisessä. Visualisoitu data toimii myytävänä palveluna mm. markkinointimateriaalin muodossa ja tiedolla johtamisen työkaluna. Lisäksi hanke tarjoaa työkaluja yritysten asiakkaiden kestävien valintojen tukemiseen sekä edesauttaa uuden yritys- ja TKI-toiminnan mahdollistamista datan visualisoimiseen liittyvän liiketoiminnan alueella. Tämän toteuttaminen vaatii teknisten ratkaisujen ja datan hyödynnettävyyden kehittämistä, sekä yhteistyöverkostojen ja toimintamallin rakentamista.

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin: 1) yritysdatan prosessointi ja visualisointi, 2) datateknologioiden yhteiskehittäminen ja 3) kestävän kehityksen strategian jalkauttaminen yritykseen kilpailukyvyn edistämiseksi.

Tavoita meidät

Osoite
Microkatu 1
70150 Kuopio

Yhteystiedot
+358 44 785 6847
laura.leppanen(a)savonia.fi

Green Data somessa

POHJOIS-SAVON BIO- JA KIERTOTALOUDEN EKOSYSTEEMI

Olemme osa Pohjois-savon bio- ja kiertotalouden ekosysteemiä.

Katso tarkemmin toimintaa verkkosivuilta:

biocc.fi