TYÖPAKETTI 1

Yritysdatan prosessointi ja visualisointi

Työpaketti 1 koostuu neljästä peräkkäisestä vaiheesta; datan keräyksestä, -prosessoinnista, -visualisoinnista ja visualisoidun datan julkaisusta soveltuvalla alustalla. Vaiheet toteutetaan ohjelmoimalla, sekä hyödyntämällä olemassa olevia tehokkaita visualisointiin ja simulaatioihin tarkoitettuja työkaluja.

Datan keräys automatisoidaan hyödyntämällä jo olemassa olevat alihyödynnetyt lähteet veturiyrityksessä. Tarvittaessa dataa varastoidaan prosessointia varten DigiCenterNS-serverille. Prosessointi tarkoittaa tässä erilaisten datavirtojen laadun varmistamista ja yhdistämistä eri lähteistä. Näitä lähteitä ovat esimerkiksi uusiutuvan energian ajantasainen tuotto, sekä kiinteistön energian kulutus vastaavalla hetkellä.

Prosessoitu data visualisoidaan yhteistyössä veturiyritysten kanssa. Visualisoinnit voivat olla käyttökohteesta riippuen mobiilisovellus tai selainpohjaiset mittarit. Mittareilla ja sovelluksilla voidaan esittää esimerkiksi sähkönkulutusta ja säästettyjä hiilidioksiditonneja. Lopuksi valmis, visualisotu data julkaistaan verkkosivuilla, sosiaalisen median alustoilla (Instagram, Facebook, jne.), sekä yritysten ja kiinteistöjen infomonitoreiden kautta. Tässä toimenpiteessä käytetään esimerkiksi Microsoft Power BI -visualisointityökalua ja yhteistyöyritysten tukea. Kaikki hankkeessa laadittu koodi julkaistaan avoimena lähdekoodina GitHubin kautta kaikkien kehittäjien hyödynnettäväksi ja jatkojalostettavaksi.

 

Yllä esiteltyä datan prosessointikonsepti ja ohjelmisto pilotoidaan seuraavissa caseissa:

Case 1: Monitoroidaan aurinkopaneeleiden kumulatiivista ja ajantasaista tuottoa, sekä säästettyjä hiilidioksiditonniekvivalentteja. Tämän lisäksi monitoroidaan myös kiinteistöjen kumulatiivista ja hetkellistä sähkönkulutusta suhteessa aurinkopaneeleilla tuotettuun sähköön. Tässä listattujen suureiden analysointi ja visualisointi. Kulutustiedot kytketään infomonitoreihin ja/tai sosiaalisen median alustoille Microsoft Power BI:n ja/tai muiden data-analytiikkatyökalujen avulla vastuullisen brändin kehittämisen tueksi.

Case 2: Maalämmön tuotannon ja kiinteistön kulutuksen kytkeminen toisiinsa, sekä tämän visualisointi. Maalämmöllä tuotettu lämpöenergian määrän ja euromääräinen säästön visualisointi suhteessa muiden kohteiden lämpöenergian kulutukseen.

Case 3: Liikkumisen vaikutusten visualisointi. Savilahden ajantasainen ruuhkatieto ja ennuste kuinka kauan liikenteen normalisoituminen kestää ja ehdotus vaihtoehtoisista tavoista liikkua käyttäen julkista liikennettä, polkupyöriä tai kaupunkipyöriä. Kuopio-Tahko –markkinoinnin kanssa tehdään vastaava visualisointi ajan ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, mikäli matkailija valitsee matkailukohteeksi Lapin sijasta Tahkovuoren alueen.