Julkaisut

Loppujulkaisu

Alla hankkeen loppujulkaisu, johon on pääosin koottu hankkeen aikana kirjoitettuja artikkeleita. Loppujulkaisu on osa Savonian julkaisusarjaa.

Datalla vastuullisia valintoja: Green Data Future Solutions -hankkeen loppujulkaisu

Hankkeessa kirjoitetut artikkelit

Alla on linkit hankkeen aikana kirjoitettuihin artikkeleihin. Useimpin artikkelien kopiot löytyvät loppujulkaisusta sekä Savonian artikkeleista. Hankkeen aikaisista tapahtumista löytyy mainoksia ja raportteja ajankohtaista-osion alta.

Savonia-amk kestävän kehityksen eturintamassa (31.12.2021)

Energiadatan visualisoinnilla kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja (5.9.2022)

Hiilinegatiivinen ICT-yritys e-Sollertis panostaa kestävään kehitykseen (8.9.2022)

Kaupunkipyörien dataa käsittelemässä (27.9.2022)

Ruuhkadatan visualisointi avuksi liikkumisen palveluiden suunnitteluun (25.10.2022)

Savonialaiset Vilkku-fillareiden käyttäjinä (19.1.2023)

Vastuullisen datan kampanja (6.2.2023)

Aurinkoenergian data-analyysi – Jätekukko Oy (23.3.2023)

Onko digitaalisuus sähkösyöppö? (6.4.2023)

Matkailukeskus Kuopion Saanan sähkönkulutuksen selvitystyö (5.5.2023)

Työkaluja tiedon visualisointiin (12.5.2023)

Käyttöliittymän suunnittelu vuotovesien seurantaan (17.5.2023)

Asukkaiden lajitteluintoa pyritään parantamaan datan avulla (19.5.2023)

Lehtiartikkelit

Läpinäkyvyyttä viestintään, Vetovoimainen Pohjois-Savo

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, Oodia Bisnes, työ & Ura 2021

Vastuullisuusteot näkyville ymmärrettävästi, Oodia Bisnes, työ & Ura 2022

Savon Sanomien artikkeli Vilkku-fillarien datasivustosta, Savon Sanomat 10.10.2022

Datalla vastuullisia valintoja 3_2023, Uusiouutiset

Visualisoinnit

Alla on joitain hankkeen aikana viestintäkäyttöön tehtyjä tiedon visualisointeja. Lisäksi oli joitain yritysten sisäiseen käyttöön tarkoitettuja dashboard-näkymiä ja visualisointeja sisältäneitä raportteja, joita ei julkisesti jaettu. Näitä oli mm. Kuopion kaupungille, Kuopakselle, Jätekukolle, Niiralan kulmalle, Preventokselle ja Saanalle.

Vastuullisen datan kampanja 6.2.2023-30.4.2023

Niiralan Kulma – Jätekisa, julkaistu Nikulainen 3/2022

Nikun Suurin Pudottaja 2021, julkaistu Nikulainen 3/2021

ICT-laitteiden sähkönkulutus esite

Puijo Peak Savonian vastuullisuus lippujen sisältöä 2023

Jätekukko aurinkovoimala 2021 infograafi

Jätekukko reaaliaikainen aurinkoenergianäkymä

Vilkku-fillarit koonti-infograafi 2019-2022

Savonian Vilkku-fillareiden käytön infograafi

Avatut datasetit

Kuopio city bike-sharing system rentals for years 2019-2022

Jätekukko Solar Energy 2021-2022

Kuopion kaupunkipyörien datakoonteja

Sivustot

Vilkku-fillarit datasivusto

Opiskelijoiden työt

Energiadatan visualisointi : laadullinen tutkimus raportointinäkymistä, lopputyö Tiina Matihaldi 2022

Opiskelijoita mukana hankkeen Data Boost for Sustainability hackathonissa keväällä 2021.

Neljän tietotekniikan projektityöryhmän toteutuksia keväällä 2022 liittyen Vilkku-fillareihin, synteettisen dataan ja Optiwatin järjestelmään.

Vilkku-fillarit datasivuston toteutus kesä 2022.

Kaksi opinnäytetyötä Vilkku-fillareiden datan viennistä Kuopion kaupungin Datajalostamo-alustalle. Valmistuvat kesällä 2023.