Niiralan Kulma – Vesikisa

Nikun Suurin Pudottaja 2021

Niiralan Kulma järjesti jälleen Nikun Suurin Pudottaja -vesikisan 2021. Vesikisaan osallistuivat automaattisesti kaikki Niiralan Kulman asukkaat. Kilpailun ulkopuolelle jätettiin taloyhtiöt, jossa oli meneillään remontti, joka vaikuttaa kulutuksen määrään. Nämä taloyhtiöt huomioidaan vain vesikisan kokonaislitramäärässä. Kotitaloudet osallistuivat vesikisaan huomioimalla vedenkulutustottumuksiaan, sekä muuttamalla niitä kestävän kehityksen mukaiseksi.

Vesikisan voittajaksi valittiin Lapinpaadentie 4, pudottaessaan vedenkulutustaan n. 51 %. Kulutus oli n. 168 litraa asukasta kohden vuorokaudessa ja se tippui n. 82 litraan. Kuopiolaisten vedenkulutus on keskimäärin n. 153 litraa asukasta kohden vuorokaudessa (Nikulainen, 2021). Voittajajoukkueessa asukasmäärä oli pysynyt liki samana vuodesta 2019, eikä kiinteistöön/asuinhuoneeseen ollut tehty remontteja tai muita radikaaleja muutoksia. Paljon onnea voittajille! Nämä taloyhtiön asukkaat palkitaan Kunnonpaikan kylpylä- ja ravintolalahjakorteilla.

Niiralan Kulma aloitti toimintansa vuonna 1949 ja sai nimensä Niiralankatu 8–10 mukaan. Vesikisassa nimikkotalo pudotti litramääräisesti eniten, vähentämällä vedenkulutustaan 506 420 litraa (506 m3) kahden kuukauden tarkastelujaksolla. Pudotettu vesimäärä on noin puolitoistakertainen verrattuna Kunnonpaikan kuntouintialtaaseen, jonka tilavuus on 360m3. Asukaskohtainen kulutus putosi n. 160 litrasta 114 litraan asukasta kohden vuorokaudessa.

 

(Infograafi: TOP 30-lista)

Asukkaat olivat hyvin motivoituneita kilpailuun ja TOP 30-lista osoittaa vedenkulutuksen tippuneen keskimäärin n. 23 % ja kuutioina yhteensä -3 565,09 m3. Asukaskohtainen kulutus putosi n. 156 litrasta vuorokaudessa n. 120 litraan asukasta kohden vuorokaudessa (kuukaudessa 3600 litraa). Kaikkiaan asukkaita oli 1584 ja kulutus tippui asukasta kohti 2251 litraa kahdessa kuukaudessa (62 päivää) eli päivässä n. 37 litraa. TOP 30 kiinteistöistä 20 oli siirtynyt vuoden alussa kulutusperustaiseen laskutukseen. Voimme päätellä, että taloudellisen säästön lisäksi myös ympäristöarvot motivoivat asukkaita vedenkulutuksen vähentämiseen.

Vesilaskuun siirtyneet asukkaat pudottivat kulutustaan viidesosan, jolloin keskikulutus kohteissa oli 110 litraa. Kerätystä datasta ilmenee, että kulutusperäisellä laskutuksella oli suuri merkitys vedenkulutuksessa. Vuosien 2019 ja 2020 välillä vedenkulutus laski 11 litraa päivässä.

Kokonaisvedenkulutuksessa saavutettiin kesän 2020 ja 2021 välisellä ajalla huikeat 4 407 m3 (4 406 910 l), mikä on huomattavasti enemmän kuin edellisessä vesikisassa, jossa pudotus oli 1450 m3. Tämä tarkoittaa koko Niiralan Kulman kiinteistönkannan kokonaisvedenkulutuksessa 5,8 % pudotusta. Asukaskohtainen kulutus tippui n. 143 litraa asukasta kohden vuorokaudessa n. 134 litraan asukasta kohden vuorokaudessa, jolloin tiputus oli n. 9,2 litraa asukasta kohden vuorokaudessa. Kulutustietoja vertailtiin 152 kiinteistöstä molemmilta kesiltä. Alla olevissa infograafeissa käytettiin esimerkkeinä Kunnonpaikan altaita, jotka havainnollistavat veden kulutuksen määrää kilpailun aikana.

(Infograafi: Kunnonpaikan kuntouintiallas) Kaikkiaan kisassa säästettiin reilu 12 kuntouintiallasta ja pelkästään TOP30 kiinteistöissä melkein 10 kuntouintiallasta vettä. . Lämpimän veden osuuden määrästä on n. 40 % ja kylmän veden osuus n. 60 %. Euromäärällisesti osuudet ovat seuraavat; lämmin vesi 11.40 €/kuutio ja kylmä vesi 4,77 €/kuutio.

 

 

 

(Infograafi: Kunnonpaikan poreallas) Jos vesikisa kestäisi vuoden ajan, olisi säästetty vedenkulutuksessa 26 442 m3, joka täyttää 13 221 kappaletta Kunnonpaikan poreallasta.

 

 

 

 

 

Kirjoittajat: Jasmin Raitala ja Jesse Honkanen

Graafinen suunnittelu: Mikko Vidgren