TYÖPAKETTI 2

Datateknologioiden yhteiskehittäminen

Seuraavassa työpaketissa järjestetään monialainen 48 h hackathon -haasteita tulevaisuuden osaajille -tilaisuus. Yritykset antavat datan visualisoimiseen liittyvän haasteen, jota työstetään 48 h ja viimeistellään esitys viikon kuluessa. Ratkaisut esitellään järjestettävässä bio- ja/tai kiertotalouden yritystapahtumassa. Hackathon toteutetaan yhteistyössä Business Center, DigiCenter ja Datajalostamo -hankkeiden kanssa. Hackathonista syntyneiden aihioiden työstämistä jatketaan yritysten ja osallistujien kanssa, joista on tarkoitus saada uusia tuotteiden ja palveluiden aihioita.

Seuraavaksi laaditaan raportti, joka sisältää bechmarking-vertailukehittämisen kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden vastaavien datan visualisointien kehittämisestä mahdollisten uusien kumppanuuksien kartoittamiseksi. Raportissa kuvataan, miten aikaisemmin tehtyjä konsepteja on hyödynnetty ja luodaan pohja uuden toimintamallin luomiseksi avoimen ja ei-avoimen datan osalta. Lisäksi selvitetään, miten Kuopion Kaupungin parhaillaan kehitettävää Datajalostamo -alustaa hyödynnetään täysimääräisesti yritysten kilpailukyvyn edistämisessä Green Data Future Solutions keinoilla. Pohjoissavolaisten yritysten ja asukkaiden käyttäytymisenmuutoksen edistämiseksi järjestetään yhteiskehittämisen työpaja Datajalostamon alustan ja sieltä kerätyn avoimen datan mahdolliselle prosessoinnille ja visualisoinnille.